1. 1.Ceny i metody płatności
    1. 1.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
    2. 1.2 Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
      1. 1.2.1 płatnością za pośrednictwem Blue Media S.A